FREEDOM

Om en kristen människas frihet
Konferens 8–9 maj 2020
S:ta Clara kyrka, Stockhom

För att vi verkligen ska förstå vad en kristen människa är och vad som menas med den frihet som Kristus förvärvat och gett oss, vill vi inleda med dessa två påståenden: En kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är allas tjänstvillige tjänare och alla underdånig.

Artiklar

Inför den stora påskfastan

Inför den stora påskfastan

Den bästa fastan är den som blir av. Fastan är alltså en möjlighet och inte ett krav. Den är något som vi gör för att vi längtar och har behov, inte för att vi måste. Tvärtom är fastan en gåva till oss med syfte att frigöra tid för stillhet och eftertanke, bön och omvändelse. Men fastan fyller en viktig funktion även när vi misslyckas med våra föresatser. Då ser vi än mer tydligt vårt behov av den påsk som ligger framför oss där Jesus Kristus vinner frälsning för oss som inte kan frälsa oss själva.

Låt inte predikanten gå fri förrän predikanten befriat sina åhörare 

Låt inte predikanten gå fri förrän predikanten befriat sina åhörare 

Predikanter står i befrielsens tjänst för dem som kom till kyrkan den dagen vars liv håller på att falla isär. Somliga har precis fått veta att deras äkta hälft kommer lämna dem. Deras son sitter fast i missbruk. Deras dotter pratar inte med dem. Någons mamma upptäckte just en knöl i hennes bröst. De är rädda. Allt som en gång verkade stabilt börjar spricka i sömmarna. Gud upplevs mitt i allt detta  frånvarande, tyst och ohjälpsam. Vad de därför behöver höra från predikanten är de goda nyheterna om Jesus i all dess oförstörda och obegränsade nåd. Nej, det kommer inte att lösa alla problem i deras liv, men det kommer att ge ett ankare i stormen. Något att hålla fast vid tills det nuvarande kaoset avtar.

Vi hedrar minnet av reformatorn Martin Luther

Vi hedrar minnet av reformatorn Martin Luther

Få kristna gestalter har det skrivits så mycket om som om Luther. Han vägrar gå ur tiden. Luther måste förstås utifrån predikstolen, i gudstjänsten och i själavården, som församlingsbyggare inte främst som akademisk teolog. Eller som Hans Martin Barth har uttryckt det: “Luthers skrifter hör inte främst hemma på skrivbordet utan på nattduksbordet”.

Senaste från Budbäraren

Porträtt:

Ljus i mörkret

Vardagstro:

Bönens kraft

Kultur:

Lita på att det ljusnar

Kyrkohistoria:

Luthersk karismatik under 1800-talet

Globalt:

Fortsatt kritiskt läge i Irak

Teologisk reflektion:

Kollektiv minnesförlust leder till moraliskt förfall

Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Om podden

I Re:formera Podden släpper Magnus och Johan in lyssnaren i ett intensivt samtal som redan pågått flera år, under många bilfärder, sena kvällar och allt för långa telefonsamtal. Det är den utmanande journalisten och den visionära förkunnaren som med sina erfarenheter av och nyfikenhet på olika kristna traditioner engagerat fortsätter samtalet. De tänker högt och presenterar inte sällan ofärdiga tankar som tar sig an aktuella ämnen som berör kyrka, tro och teologi. Infallsvinkeln är att försöka förvalta, förnya och förena rikedomen från kyrkans olika traditioner. Frikyrklighet eller folkkyrklighet, högkyrklighet eller lågkyrklighet? Risken med olika etiketter och allt för tydliga avgränsningar är att det  till slut enbart leder till halvkyrklighet. Kan man tänka både och istället för antingen eller? Poddens intentention är därför att föra ett samtal som problematiserar, visionerar och kretsar kring begreppet helkyrklighet… och en hel del annat som inte var planerat och kanske borde klippts bort.

Om Magnus och Johan

Magnus är en uppskattad förkunnare som har gjort en uppmärksammad resa från att vara pingstpastor till att bli luthersk präst. Han är både pedagogisk och karismatisk, och tar lyssnaren i handen. Johan är chefredaktör på Budbäraren och kommunikationschef på EFS rikskansli. Han är inte rädd för att röra om i samtalet vilket ofta leder till spontanitet och får en spännande effekt.

Podden produceras i samarbete av EFS, Budbäraren och Re:formera   

Kalender & uppdateringar

Claramässan 19:00 fredag 28 feb S:ta Clara kyrka, Stockholm

Claramässan 19:00 fredag 28 feb S:ta Clara kyrka, Stockholm

BLI STILLA OCH BESINNA ATT HERREN ÄR GUD
Claramässan – en plats för ro, rötter och riktning mitt i rastlöshetens och rotlöshetens tidevarv. I stillhet inför korset. Vi bjuder in till Claramässan en fredagkväll i månaden – en kväll med nattvard, predikan, lovsång, förbön och fikagemenskap. Claramässan sker i samarbete med EFS.

Samverkan & Samarbetskyrkokonferens 13 mars 2020 i Lötenkyrkan, Uppsala

Samverkan & Samarbetskyrkokonferens 13 mars 2020 i Lötenkyrkan, Uppsala

Sedan mer än 40 år har EFS missionsföreningar och Svenska kyrkans lokala församlingar på mellan 40-50 platser haft ett nära samarbete i form av samarbetskyrkor. Att EFS och Svenska kyrkan samarbetar är vanligt och naturligt sedan mer än 100 år tillbaka i tiden.Samarbetskyrkorna är en mycket viktig del av EFS arbete, ca 40% av all verksamhet i EFS utförs i samarbetskyrkor. Samarbetskyrkorna tillhör också den grupp kyrkor i Svenska kyrkans som har högt gudtjänstfirande och många engagerade frivilliga. Alla dessa frivilliga krafter i samarbetskyrkorna är en viktig resurs för kyrkans framtid i vårt land.Det finns utöver dessa speciellt reglerade samarbetskyrkor också ett 100-tal andra samverkansavtal mellan EFS missionsföreningar och kyrkoförsamlingar.