Artiklar

»ATT INTE DÖMA« SOMMARGUDSTJÄNST EFS HÖLLVIKSSTRAND    Lukasevangeliet 6:36-42 Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni...

ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

Berth Löndahl har som präst och själavårdare i över 40 år mött mängder av människor i kris och själsnöd såväl som i bikt och andlig vägledning. Han konstaterar:– I kyrkan finns en insikt om människan, en erfarenhet av själens vård som saknar motstycke i samhället.

ATT PREDIKA LAG OCH EVANGELIUM DEL 4

ATT PREDIKA LAG OCH EVANGELIUM DEL 4

Det som ligger till grund för denna skeva kristendomssyn är en sammanblandning mellan lag och evangelium. Men när lagen används som en väg till frälsning och fromhet blandas lagens och nådens riken samman. Då färdas man in på den falska andlighetens och den hycklande fromhetens ödesdigra marker. Här råder en falsk lagrättfärdighet som bygger på en hemsnickrad moral där man godtyckligt blandar och ger. Man fördömer vissa synliga oskick medan man blundar för den verkliga och allvarliga men undangömda hjärtesynden. 

Artiklar från Budbäraren

Biskopen och Luther

Biskop emeritus Carl Axel Aurelius berättar om vägen han färdats och vägen framåt: – Det handlar inte främst om att få syn på Luther utan om att få syn på vad han såg, säger han.

Människan är obotligt religiös

Har karriär, föräldraskap, teknologi, politik och romantik blivit samtidens nya religion? Budbäraren mötte David Zahl från Mockingbird Ministries i New York, en man som har fått ett stort gehör för sina relevanta samtidsspaningar.

 

Liturgier: Vanor som formar oss

Den kanadensiske filosofen James K. A. Smith var huvudtalare på konferensen United Open. Smiths budskap handlar om att vi formas av våra vanor snarare än vad vi tycker och tänker. Man kan säga att de sekulära och religiösa liturgierna styr vårt beteende och formar vår natur.

Rosenius och Andens gåvor

Till sist är det budskapet om Kristus som frälser, inte Andens gåvor eller tjänstegåvorna – som många i dag vill tala om – hur nyttiga de än är, skriver Tomas Nygren.

Omgiven av stereotyper?

När det gäller Andens gåvor och tjänster menar Magnus Persson att vi bör söka funktionen och frukten snarare än etiketten. Det som står i centrum är inte tjänsten utan evangeliet – det är den verkliga gåvan. Ett nyckelord att förhålla sig till är Paulus introduktion till sin undervisning om Andens gåvor: »hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta« (1 Kor 12:7).

Lina Sandell och avgudarna

En av Lina Sandells mest kända sånger är Tryggare kan ingen vara. Den har ibland uppfattats kontroversiell – det teologiska innehållet i framför allt vers fem kan ses som riktigt provokativt: »Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver, och hans mål är blott det ena: barnets sanna väl allena.« Invändningen har varit att den gudsbild som förmedlas visar på en Gud som står bakom både gott och ont som en människa kan drabbas av. 

Ny podcast om rikedomen i kyrkans traditioner

I Re:formerapodden släpper EFS-inspiratören Magnus Persson och EFS kommunikationschef Johan Ericson in lyssnaren i ett samtal som redan pågått flera år, under många bilfärder, sena kvällar och allt för långa telefon­samtal. 

Kollektiv minnesförlust leder till moraliskt förfall

När gudstjänsten blir ett religiöst spektakel kommer det kristna livet utarmas. Genom en rätt firad gudstjänst blir hela livet en gudstjänst och hela världen en kyrka. Vår inkrökthet bryts och vi får ett hjärta som är öppet mot Gud.

Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Om podden

I Re:formera Podden släpper Magnus och Johan in lyssnaren i ett intensivt samtal som redan pågått flera år, under många bilfärder, sena kvällar och allt för långa telefonsamtal. Det är den utmanande journalisten och den visionära förkunnaren som med sina erfarenheter av och nyfikenhet på olika kristna traditioner engagerat fortsätter samtalet. De tänker högt och presenterar inte sällan ofärdiga tankar som tar sig an aktuella ämnen som berör kyrka, tro och teologi. Infallsvinkeln är att försöka förvalta, förnya och förena rikedomen från kyrkans olika traditioner. Frikyrklighet eller folkkyrklighet, högkyrklighet eller lågkyrklighet? Risken med olika etiketter och allt för tydliga avgränsningar är att det  till slut enbart leder till halvkyrklighet. Kan man tänka både och istället för antingen eller? Poddens intentention är därför att föra ett samtal som problematiserar, visionerar och kretsar kring begreppet helkyrklighet… och en hel del annat som inte var planerat och kanske borde klippts bort.

Om Magnus och Johan

Magnus är en uppskattad förkunnare som har gjort en uppmärksammad resa från att vara pingstpastor till att bli luthersk präst. Han är både pedagogisk och karismatisk, och tar lyssnaren i handen. Johan är chefredaktör på Budbäraren och kommunikationschef på EFS rikskansli. Han är inte rädd för att röra om i samtalet vilket ofta leder till spontanitet och får en spännande effekt.

Podden produceras i samarbete av EFS, Budbäraren och Re:formera   

Kalender & uppdateringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.