DITT ORD I MIN MUN

DITT ORD I MIN MUN

TANKAR UNDER FASTAN DAG 37   »Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig...
DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 36   »Jesus sade till dem: ”Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen.” Då sade Petrus till honom: ”Även om...
RENSA TEMPLET

RENSA TEMPLET

TANKAR UNDER FASTAN DAG 35   »Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd.« (Mark 4:18-19)   »När...
BE FÖR SINA FIENDER

BE FÖR SINA FIENDER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 34   »Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er« (Luk 6:27-28)   Om en vecka kommer vi att höra Jesus utbrista från korset:...
FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

TANKAR UNDER FASTAN DAG 33   »Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.« (Rom 8:28)    »Det kommer alltid finnas situationer då vi undrar var Gud är och vad han gör i tider av ondska och lidande. För...