VID KORSET

VID KORSET

TANKAR UNDER FASTAN DAG 39 LÅNGFREDAGEN    »Denna dag är särskilt förordnad till att predika om och betrakta Kristi kors och lidande. Ingen kan nog predika därom. Ingen kan nog förundra sig över att en så hög person stigit ned från himmelen, trätt in i vårt...