Artiklar & Nyheter

Läs nedan

RE:FORMERA PODDEN SOM VIDEO

Frikyrklighet eller folkkyrklighet, högkyrklighet eller lågkyrklighet? Risken med olika etiketter och allt för tydliga avgränsningar är att det  till slut enbart leder till halvkyrklighet. Kan man tänka både och istället för antingen eller? Poddens intentention är därför att föra ett samtal som problematiserar, visionerar och kretsar kring begreppet helkyrklighet… och en hel del annat som inte var planerat och kanske borde klippts bort.

HUR BEDÖMER JAG EN PREDIKAN?

HUR BEDÖMER JAG EN PREDIKAN?

Om du liksom jag har spenderat någon tid i kristna sammanhang — gudstjänster, konferenser, läger, och dylikt — har du också hört din beskärda del av förkunnelse. Det finns predikningar du minns, som har berört dig på djupet och lämnat spår. Det finns många du inte...

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

Att kyrkan idag många gånger upplevs ängslig och osäker i sitt tal om Jesus, ofta otydlig och ibland obegriplig, bottnar inte främst i hennes tal utan i hennes oförmåga att först lyssna innan hon talar.

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från nyheter, morgontidningar eller sociala medier bör ges något företräde och därigenom förmånen att slå an grundtonen för dagen.

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

Lika självklart som det finns strukturer som hanterar vårt avfall finns det ordningar insatta i församlingen för att hantera människans synd. Synden är inte något vi växer ifrån och blir av med. Den finns alltid med oss och lurar under ytan. Att inte tala om synden gör därför inte kyrkan mer lättillgänglig för syndare. Tvärtom!

»ATT INTE DÖMA« SOMMARGUDSTJÄNST EFS HÖLLVIKSSTRAND    Lukasevangeliet 6:36-42 Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så...

ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

Berth Löndahl har som präst och själavårdare i över 40 år mött mängder av människor i kris och själsnöd såväl som i bikt och andlig vägledning. Han konstaterar:– I kyrkan finns en insikt om människan, en erfarenhet av själens vård som saknar motstycke i samhället.

ATT PREDIKA LAG OCH EVANGELIUM DEL 4

ATT PREDIKA LAG OCH EVANGELIUM DEL 4

Det som ligger till grund för denna skeva kristendomssyn är en sammanblandning mellan lag och evangelium. Men när lagen används som en väg till frälsning och fromhet blandas lagens och nådens riken samman. Då färdas man in på den falska andlighetens och den hycklande fromhetens ödesdigra marker. Här råder en falsk lagrättfärdighet som bygger på en hemsnickrad moral där man godtyckligt blandar och ger. Man fördömer vissa synliga oskick medan man blundar för den verkliga och allvarliga men undangömda hjärtesynden.