VID KORSET

VID KORSET

TANKAR UNDER FASTAN DAG 39 LÅNGFREDAGEN    »Denna dag är särskilt förordnad till att predika om och betrakta Kristi kors och lidande. Ingen kan nog predika därom. Ingen kan nog förundra sig över att en så hög person stigit ned från himmelen, trätt in i vårt...
MÅLTIDERNAS MÅLTID

MÅLTIDERNAS MÅLTID

TANKAR UNDER FASTAN DAG 38 SKÄRTORSDAGEN    »Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod,...
DITT ORD I MIN MUN

DITT ORD I MIN MUN

TANKAR UNDER FASTAN DAG 37   »Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig...
DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 36   »Jesus sade till dem: ”Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen.” Då sade Petrus till honom: ”Även om...
RENSA TEMPLET

RENSA TEMPLET

TANKAR UNDER FASTAN DAG 35   »Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd.« (Mark 4:18-19)   »När...