RE:FORMERA PODDEN SOM VIDEO

Om podden I Re:formera Podden släpper Magnus och Johan in lyssnaren i ett intensivt samtal som redan pågått flera år, under många bilfärder, sena kvällar och allt för långa telefonsamtal. Det är den utmanande journalisten och den visionära förkunnaren som med sina...
ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

  I min morgonandakt läste jag Markusevangeliets skildring av Jesu möte med och helandet av en »dövstum« man. Låt mig bara inledningsvis nämna, att om jag förstått det rätt, så är begreppet »dövstum« felaktigt och föråldrat. Texten förklarar det bättre »man förde...
DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från...

»ATT INTE DÖMA« SOMMARGUDSTJÄNST EFS HÖLLVIKSSTRAND    Lukasevangeliet 6:36-42 Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så...
ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

ÄR DET VÄL MED DIN SJÄL?

I sommarens nummer av Budbäraren har jag gjort en läsvärd intervju med Berth Löndahl om själavård. Berth har som präst och själavårdare i över 40 år mött mängder av människor i kris och själsnöd såväl som i bikt och andlig vägledning. Han konstaterar: – I kyrkan finns...