BE FÖR SINA FIENDER

BE FÖR SINA FIENDER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 34   »Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er« (Luk 6:27-28)   Om en vecka kommer vi att höra Jesus utbrista från korset:...
FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

TANKAR UNDER FASTAN DAG 33   »Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.« (Rom 8:28)    »Det kommer alltid finnas situationer då vi undrar var Gud är och vad han gör i tider av ondska och lidande. För...
LÅT DET SKE MED MIG SOM DU HAR SAGT

LÅT DET SKE MED MIG SOM DU HAR SAGT

TANKAR UNDER FASTAN DAG 32 »Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.”« (Luk 1:38)   Jungfru Marie bebådelsedag firas idag i den världsvida kyrkan. Bebådelsen handlar om budet till Maria från himmelens Gud. Vi minns...
GEMENSKAP

GEMENSKAP

TANKAR UNDER FASTAN DAG 31   »De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna« (Apg 2:42)   Det kan ju upplevas ironiskt att skriva om kristen gemenskap mitt under den långa pandemins krav på social...
FALLA ISÄR ELLER FALLA PÅ PLATS?

FALLA ISÄR ELLER FALLA PÅ PLATS?

TANKAR UNDER FASTAN DAG 30   »Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”« (2 Kor 12:8-9)    Ibland läser man en enkel text på Facebook och den griper...