TANKAR UNDER FASTAN DAG 34

 

»Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er« (Luk 6:27-28)

 

Om en vecka kommer vi att höra Jesus utbrista från korset: »Fader, förlåt dem, ty de vet ej vad de gör«. Mitt under sitt lidande, under den orättvisa domen och den fruktansvärda behandlingen, så ber Jesus för dem som förorsakat honom allt detta. 

 

Somliga driver tesen om att man blir stark av hatet och att man har rätt till sin bitterhet. Det finns ett mått av sanning i det, men en skev sanning som även orsakar en fortsatt spiral av hat och hämnd. Hatet och bitterheten blir som ett gift i den egna själen som mer än någon annan skadar mig själv. 

 

Det finns få övningar under fastan som är så nyttiga och som gör ett befriande under med vår själ, som att de för »de andra«. Oliktänkare, den som orsakat mig smärta, kanske förtalat och attackerat min person. 

 

Jesus pekar på en annan väg och har lärt oss att varje dag bedja: »Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.« När du ber Herrens bön och kommer till detta parti, prova att stanna upp, för att be för och välsigna dem som gjort dig ont.

 

Det kan finnas personer som upptar alldeles för mycket utrymme i vår tankevärld och som blir en börda för vår själ. Kasta denna börda på Jesus i bön. »Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.« (1 Pet 5:6-7)