Magnus blogg

Personliga anteckningar från livet och tjänsten om teologi, tro och kyrka

DEL 1 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

DEL 1 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

I mars, alldeles i början av den pandemi som nu dystert präglar det mesta av vår tillvaro, började jag läsa texten som Martin Luther skrev under en liknande situation. År 1527 spred sig böldpesten i Wittenberg. Universitetet och andra institutioner hade stängt ner. Folk flydde för livet. Stora mängder av de som stannande kvar dog i pesten. Flera präster efterfrågade ett offentligt uttalande av Luther om vad som var rätt och gudfruktigt att göra i denna situation. Jag bestämde mig för att översätta texten till svenska och i juni gjordes den tillgänglig och publicerades i Johannelunds teologiska tidskrift Ingång. Nu när pandemin på nytt ökar i vårt samhälle och allvaret tilltar och restriktionerna skärps, kan det vara värdefullt att återvända till denna text.

NY BOK! SOM RINGAR PÅ VATTNET

NY BOK! SOM RINGAR PÅ VATTNET

I den här boken beskriver Magnus Persson nådens rörelse och verkan utifrån skildringen av profeten Jesajas kallelse – profetens process från ”Ve mig jag förgås” till ”Här är jag, sänd mig”. Hur formas och förs en människa från förtvivlan till förvandling, från krossad till kallad, från fångad i missmod till frigjord missionär?

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

Att kyrkan idag många gånger upplevs ängslig och osäker i sitt tal om Jesus, ofta otydlig och ibland obegriplig, bottnar inte främst i hennes tal utan i hennes oförmåga att först lyssna innan hon talar.

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från nyheter, morgontidningar eller sociala medier bör ges något företräde och därigenom förmånen att slå an grundtonen för dagen.

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

Lika självklart som det finns strukturer som hanterar vårt avfall finns det ordningar insatta i församlingen för att hantera människans synd. Synden är inte något vi växer ifrån och blir av med. Den finns alltid med oss och lurar under ytan. Att inte tala om synden gör därför inte kyrkan mer lättillgänglig för syndare. Tvärtom!

SKRIVANDE

SKRIVANDE

För mig är skrivande något oerhört stimulerande som hjälper mig att bearbeta och konkretisera tankar genom att formulera dem i skrift. Jag ser det som en stor förmån att få möjligheten och förtroendet att arbeta så pass mycket med texter, att få ägna arbetstid åt att både studera och skriva. Nedan kan du läsa min text om Biskopen och Luther från senaste numret av Budbäraren. 

EN FARLIG VÄRLD FÖR SYNDARE

EN FARLIG VÄRLD FÖR SYNDARE

»Att förlåta är att frigöra en fånge, bara för att upptäcka att fången var du« skrev Corrie Ten Boom. Hon upptäckte att förlåtelse och frihet lever i symbios med varandra. Det ena kan inte existera där det andra inte finns. Jesu vilja och verk för oss syftar till att vi ska bli fria, men för att vara fria måste vi förlåtas, och för att förbli fria måste vi förlåta.

Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Kalender & uppdateringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.