Magnus blogg

Personliga anteckningar från livet och tjänsten om teologi, tro och kyrka

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

Att kyrkan idag många gånger upplevs ängslig och osäker i sitt tal om Jesus, ofta otydlig och ibland obegriplig, bottnar inte främst i hennes tal utan i hennes oförmåga att först lyssna innan hon talar.

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från nyheter, morgontidningar eller sociala medier bör ges något företräde och därigenom förmånen att slå an grundtonen för dagen.

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

Lika självklart som det finns strukturer som hanterar vårt avfall finns det ordningar insatta i församlingen för att hantera människans synd. Synden är inte något vi växer ifrån och blir av med. Den finns alltid med oss och lurar under ytan. Att inte tala om synden gör därför inte kyrkan mer lättillgänglig för syndare. Tvärtom!

SKRIVANDE

SKRIVANDE

För mig är skrivande något oerhört stimulerande som hjälper mig att bearbeta och konkretisera tankar genom att formulera dem i skrift. Jag ser det som en stor förmån att få möjligheten och förtroendet att arbeta så pass mycket med texter, att få ägna arbetstid åt att både studera och skriva. Nedan kan du läsa min text om Biskopen och Luther från senaste numret av Budbäraren. 

EN FARLIG VÄRLD FÖR SYNDARE

EN FARLIG VÄRLD FÖR SYNDARE

»Att förlåta är att frigöra en fånge, bara för att upptäcka att fången var du« skrev Corrie Ten Boom. Hon upptäckte att förlåtelse och frihet lever i symbios med varandra. Det ena kan inte existera där det andra inte finns. Jesu vilja och verk för oss syftar till att vi ska bli fria, men för att vara fria måste vi förlåtas, och för att förbli fria måste vi förlåta.

RE:FLEKTION BÖNSÖNDAGEN

RE:FLEKTION BÖNSÖNDAGEN

»Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Gud sade till honom: ”Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller skall komma efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att i alla dina dagar ingen kung skall vara din like« (1 Kung 3:10-13)

OM NATTVARDEN DEL 3: NÅDEMEDELSKRISTENDOM

OM NATTVARDEN DEL 3: NÅDEMEDELSKRISTENDOM

Nådemedlen är alltså distributionskanaler för Guds nåd. Det är på korset som Kristus förvärvar världens frälsning, syndernas förlåtelse, försoning och rättfärdighet inför Gud. På Kristi kors har all synd samlats ihop och fått sin dom, och från Kristus flödar nåden ut till världen genom dessa medel och kanaler. Kyrkans uppdrag är därför att fira, förkunna och förmedla denna frälsning som Kristus en gång för alla har förvärvat.

Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Kalender & uppdateringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.