Magnus blogg

Personliga anteckningar från livet och tjänsten om teologi, tro och kyrka

JESUS: MILD OCH ÖDMJUK I HJÄRTAT

JESUS: MILD OCH ÖDMJUK I HJÄRTAT

När Jesus talar om sitt hjärta, vad som djupast sett präglar honom. Vad som är mest sant om honom och arketypiskt för honom – när han uppenbarar sitt innersta väsen och hjärtats fördolda människa – är det med orden mild och ödmjuk.

DEL 3 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

DEL 3 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

Jag ska be Gud om att barmhärtigt skydda oss. Sedan ska jag hjälpa till att röka ut och rena luften, dela ut medicin och själv ta den. Jag ska undvika platser och personer där min närvaro inte behövs för att inte bli smittad och därmed smitta andra, och på så sätt orsaka deras död till följd av min försumlighet.

DEL 2 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

DEL 2 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

I mars, alldeles i början av den pandemi som nu dystert präglar det mesta av vår tillvaro, började Magnus Persson läsa texten som Martin Luther skrev under en liknande situation för snart 500 år sedan. Nu när pandemin på nytt ökar i vårt samhälle och allvaret tilltar och restriktionerna skärps, kan det vara värdefullt att återvända till denna text.

DEL 1 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

DEL 1 AV LUTHERS RÅD UNDER EN PANDEMI

I mars, alldeles i början av den pandemi som nu dystert präglar det mesta av vår tillvaro, började Magnus Persson läsa texten som Martin Luther skrev under en liknande situation för snart 500 år sedan. Nu när pandemin på nytt ökar i vårt samhälle och allvaret tilltar och restriktionerna skärps, kan det vara värdefullt att återvända till denna text.

NY BOK! SOM RINGAR PÅ VATTNET

NY BOK! SOM RINGAR PÅ VATTNET

I den här boken beskriver Magnus Persson nådens rörelse och verkan utifrån skildringen av profeten Jesajas kallelse – profetens process från ”Ve mig jag förgås” till ”Här är jag, sänd mig”. Hur formas och förs en människa från förtvivlan till förvandling, från krossad till kallad, från fångad i missmod till frigjord missionär?

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

ATT HÖRA INNAN MAN TALAR 

Att kyrkan idag många gånger upplevs ängslig och osäker i sitt tal om Jesus, ofta otydlig och ibland obegriplig, bottnar inte främst i hennes tal utan i hennes oförmåga att först lyssna innan hon talar.

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

DEN DAGLIGA LÄSNINGEN

I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från nyheter, morgontidningar eller sociala medier bör ges något företräde och därigenom förmånen att slå an grundtonen för dagen.

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

SYNDEN SOM NORMALTILLSTÅND? 

Lika självklart som det finns strukturer som hanterar vårt avfall finns det ordningar insatta i församlingen för att hantera människans synd. Synden är inte något vi växer ifrån och blir av med. Den finns alltid med oss och lurar under ytan. Att inte tala om synden gör därför inte kyrkan mer lättillgänglig för syndare. Tvärtom!

Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Kalender & uppdateringar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.