TANKAR UNDER FASTAN DAG 37

 

»Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten — det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.« (Ps 1:1-3)

 

»Låt Guds ord råda över ditt förnuft, ditt hjärta och ditt liv. Bed allvarligt om Guds Ande, varje gång du skall höra eller läsa Guds ord. Då skall det aldrig vara förgäves. Orsaken till allt elände i världen, all svaghet i kyrkan och hos den enskilde är att man försummat Guds ord. Å andra sidan är det orsaken till allt gott, när man flitigt använder Guds ord.« (Carl Olof Rosenius, Vägledning till frid)

 

Det finns ingen tid i Jesu dokumenterade liv och tjänst i evangelierna där han citerar Guds ord så mycket som under den stilla veckan. När atmosfären blir rå, trycket ökar och han står inför sitt eldprov; då hämtar han fram Skriftens ord, både till tröst för sin egen själ såväl som till förklaring av skeendet för sina lärjungar.

 

Han citerar bland annat Jesaja 53 och säger: » för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt« (Luk 22:37-38). Hela vägen fram till och upp på korset så finns Guds ord i Jesu mun. 

 

Likaså är det Guds ord som skänker ljus och uppenbarelse till de förtvivlade lärjungarna på vandring bort från allt efter Jesu död och gravläggning. Den uppståndne slår följe med dem och utlägger Skriftens ord för dem: »Då sade han till dem: Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna« (Luk 24:25-27).

 

Vad kan vi då lära oss av detta? Under tider av prövning, när pressen på oss ökar och vi står inför lidanden, då kommer munnen att tala vad hjärtat är fullt av. När mörkret sänker sig över både själen och omgivningen så är Guds ord det enda ljus som lyser upp den smala stigen vi är kallade att vandra. Guds ord skiljer mellan ande och själ, det är levande och verksamt, skänker liv och kraft. Men det hjälper även till att tyda vårt liv utifrån ett annorlunda perspektiv än tidsandans vision om det goda livet – det korsformade perspektivet.

 

Låt oss inte försumma det regelbundna läsandet av Skriftens ord. Låt oss inte överge sammankomsterna där Guds ord predikas och utläggs. Låt oss ta vara på tiden att studera och meditera över Guds ord. Låt oss regelbundet bedjande läsa ur Psaltaren – Guds folks bönebok genom årtusenden – fylld av de ord som Jesus mest flitigt citerar, ber och ropar ut under sina sista dagars lidande. I prövningens stund kommer det att bli uppenbart vad hjärtat är fullt av.