TANKAR UNDER FASTAN DAG 33

 

»Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.« (Rom 8:28) 

 

»Det kommer alltid finnas situationer då vi undrar var Gud är och vad han gör i tider av ondska och lidande. För oss är det inte främst ett filosofiskt problem att lösa utan ett tillfälle att hålla fast vid hans löften och möta framtiden förvissade om att vi är hans verk som står under hans vård och vandrar i hans förutberedda gärningar. I allt är Gud närvarande. Genom allt bär han oss. Med allt fostrar och formar han oss. Trots allt kommer han låta allting samverka till vårt bästa. På den vägen finns det smärta och sorger, många varför och hundratals frågor som fortfarande söker efter sitt svar. »I allt detta måste vi låta Gud vara Gud, givet att han vet mer om oss än vi själva« (Martin Luther, 1519, En predikan om att förbereda sig inför döden, LW Vol 42)”

 

Hur underlig är Du i allt vad Du gör, 

vem kan Dina vägar förstå,

men ett är dock säkert: den väg 

Du mig för, för mig är den bästa ändå.

 

Så bidar jag tålig och nöjd med min del, till dess alla varför får svar. 

Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel:

ett arv utan like jag har. 

(Sv.ps 268 av Emil Gustafsson 1886)