Podcast

Ett samtal om helkyrklighet

Om podden

I Re:formera Podden släpper Magnus och Johan in lyssnaren i ett intensivt samtal som redan pågått flera år, under många bilfärder, sena kvällar och allt för långa telefonsamtal. Det är den utmanande journalisten och den visionära förkunnaren som med sina erfarenheter av och nyfikenhet på olika kristna traditioner engagerat fortsätter samtalet. De tänker högt och presenterar inte sällan ofärdiga tankar som tar sig an aktuella ämnen som berör kyrka, tro och teologi. Infallsvinkeln är att försöka förvalta, förnya och förena rikedomen från kyrkans olika traditioner. Frikyrklighet eller folkkyrklighet, högkyrklighet eller lågkyrklighet? Risken med olika etiketter och allt för tydliga avgränsningar är att det  till slut enbart leder till halvkyrklighet. Kan man tänka både och istället för antingen eller? Poddens intentention är därför att föra ett samtal som problematiserar, visionerar och kretsar kring begreppet helkyrklighet… och en hel del annat som inte var planerat och kanske borde klippts bort.

Om Magnus och Johan

Magnus är en uppskattad förkunnare som har gjort en uppmärksammad resa från att vara pingstpastor till att bli luthersk präst. Han är både pedagogisk och karismatisk, och tar lyssnaren i handen. Johan är chefredaktör på Budbäraren och kommunikationschef på EFS rikskansli. Han är inte rädd för att röra om i samtalet vilket ofta leder till spontanitet och får en spännande effekt.

Podden produceras i samarbete av EFS, Budbäraren och Re:formera   

Avsnitt 15 – Förnya eller förvalta? Alltid både och!

Avsnitt 14 – Andliga övningar: om Luther och Ignatius

Avsnitt 13 – EFS ❤️ Svenska kyrkan

Avsnitt 12 – EFS: som en orden inom Svenska kyrkan??

Avsnitt 11 – Digital kyrka?

Avsnitt 10 – Vikten av en kristen bok

Avsnitt 9 – Har Guds nåd gränser?

Avsnitt 8 – Livet och hoppet

Avsnitt 7 – Långfredag, döden och Star Wars

Avsnitt 6 – I prövningens tid

Avsnitt 5 – Kyrka i Coronatider

Avsnitt 4 - Simul iustus et peccator

Avsnitt 3 – Tradition vs. Väckelse

Avsnitt 2 – Vad är helkyrklighet?

Avsnitt 1 – Kyrklig deformation, innovation och reformation