Den här helgen skulle FREEDOM konferensen gått av stapeln i S:ta Clara kyrka, Stockholm i arrangemang av Re:formera tillsammans med EFS, Budbäraren, 1517 Christ Hold Fast. Men pga Coronasituationen har den flyttats fram. Vi återkommer om datum. Håll utkik för uppdateringar.

 

Därför tog vi istället tillfället för ett Zoom-samtal med några av talarna som skulle medverkat från USA – Erick Sorensen från New York, Daniel Emery Price från Arkansas och Scott Keith från California. Se videon med hela samtalet längst ner på sidan! 

 

En timmes långt samtal om evangeliets befriande kraft och skillnaden mellan evangeliets »orsak och verkan«. Evangeliet om Guds nåd befriar oss inte från goda gärningar utan befriar oss till goda gärningar, mission och att tjäna våra medmänniskor. Evangeliet är inte någon »engångs angelägenhet« som kristna sedan lämnar bakom sig för att fokusera på »viktigare och djupare« saker. Samtalet utgår i hög grad från budskapet i Martin Luthers skrift Om en kristen människas frihet.

 

 

Hur kan tron allena rättfärdiggöra helt utan och oberoende av goda gärningar? 

 

 

»Men hur kan tron allena rättfärdiggöra och utan några gärningar skänka en så överflödande rikedom, när det finns så många lagar, bud, gärningar, tjänster och levnadsregler föreskrivna i Skriften? Man bör känna till att hela den heliga Skrift indelas i två olika slags ord; dels Guds lag, vad han kräver, dels Guds löften, vad han erbjuder och ger oss. När en människa genom Guds lag och bud inser sin oförmåga, drabbas hon av oro över hur hon ska klara uppfylla Guds krav. Hon finner ingenting hos sig själv som kan göra henne helig. Då kommer det andra ordet; Guds löfte och erbjudande: Tro på Kristus! I och genom Honom erbjuder jag dig all nåd, rättfärdighet, frid och frihet. Tror du, så har du detta! Alltså skänker Guds erbjudande allt vad lagen kräver och fullgör allt vad buden befaller. Han ensam befaller och han ensam uppfyller. Därför är Guds löftesord det nya förbundets ord. Detta är den kristna friheten: nämligen tron allena.« – Martin Luther,  Om en kristen människas frihet

 

 

Hur ska vi då predika Kristus? 

 

 

»Av allt detta lär vi oss att det inte räcker med att predika om Kristi liv och gärningar ytligt och bara som en historia. Än värre är det när man helt tiger om Kristus och bara ägnar predikan åt andliga rättsregler och människobud. Kristus ska och måste predikas på ett sådant sätt att tron genom den uppstår och hålls vid liv hos dig och mig. Det sker när det talas om för mig varför Kristus har kommit, vilken nytta och glädje jag har av vad han har åstadkommit för mig och gett mig.« – Martin Luther,  Om en kristen människas frihet

 

 
 

Hur blir det då med den kristna efterföljelsen och de goda gärningarna?

 

 
»Detta är den kristna friheten: nämligen tron allena. Det innebär inte att vi går sysslolösa eller gör det som är ont, utan att vi inte behöver några gärningar för att uppnå rättfärdigheten och saligheten hos Gud. Då flödar kärlek och lust till Gud fram ur tron och ur kärleken ett otvunget, villigt och glatt liv, som vill tjäna sin nästa fritt och för intet. Syftet med en kristen människas goda gärningar är att i friheten tjäna andra människor och vara till nytta för dem. Detta är ett sant kristet liv. Då blir tron med glädje verksam i kärlek som Paulus lär i Galaterbrevet.« – Martin Luther, Om en kristen människas frihet
 
 
 
 
 
Samtalet leds av Magnus Persson och sker på engelska. Välkommen att titta och lyssna i