FREEDOM

Om en kristen människas frihet

[FRAMFLYTTAD TILL 2021]

På grund av den världsomspännande situationen med coronaviruset Covid-19 och de restriktioner som nu gäller är konferensen framflyttad till 2021. Vi återkommer inom kort med nytt datum. Titta gärna på videon här nedan där några av konferensens huvudtalare för ett samtal om evangeliets befriande kraft.

Martin Luther utgav år 1520 skriften Om en kristen människas frihet. Den kallas med rätta för »reformationens pärla« och sammanfattar klargörande budskapet som skakade världen med den evangeliska frihet och radikala nåd som finns för oss i Jesu Kristi korsfästelse, död och uppståndelse för oss.

Mycket av denna undervisning har fallit i glömska och många brottas därför med en kristendom som binder istället för befriar. Vi behöver på nytt återerövra budskapet och förkunnelsen som skapar frihet och inte fångenskap, genom att rätt åtskilja och predika lag och evangelium.

Luther: Hur kan tron allena rättfärdiggöra utan några gärningar?

»Men hur kan tron allena rättfärdiggöra och utan några gärningar skänka en så överflödande rikedom, när det finns så många lagar, bud, gärningar, tjänster och levnadsregler föreskrivna i Skriften? Man bör känna till att hela den heliga Skrift indelas i två olika slags ord; dels Guds lag, vad han kräver, dels Guds löften, vad han erbjuder och ger oss. När en människa genom Guds lag och bud inser sin oförmåga, drabbas hon av oro över hur hon ska klara uppfylla Guds krav. Hon finner ingenting hos sig själv som kan göra henne helig. Då kommer det andra ordet; Guds löfte och erbjudande: Tro på Kristus! I och genom Honom erbjuder jag dig all nåd, rättfärdighet, frid och frihet. Tror du, så har du detta! Alltså skänker Guds erbjudande allt vad lagen kräver och fullgör allt vad buden befaller. Han ensam befaller och han ensam uppfyller. Därför är Guds löftesord det nya förbundets ord. Detta är den kristna friheten: nämligen tron allena.« – Martin Luther,  Om en kristen människas frihet
 
Vi vill därför fira 500-årsjubileet av denna skrift och påminna om dess mycket centrala och relevanta budskap även för vår tid. Därför arrangerar vi konferensen FREEDOM i S:ta Clara kyrka mitt i Stockholm den 8–9 maj 2020 tillsammans med organisationerna 1517 och Christ Hold Fast från USA.

Luther: Hur ska vi då predika om Kristus?

»Av allt detta lär vi oss att det inte räcker med att predika om Kristi liv och gärningar ytligt och bara som en historia. Än värre är det när man helt tiger om Kristus och bara ägnar predikan åt andliga rättsregler och människobud. Kristus ska och måste predikas på ett sådant sätt att tron genom den uppstår och hålls vid liv hos dig och mig. Det sker när det talas om för mig varför Kristus har kommit, vilken nytta och glädje jag har av vad han har åstadkommit för mig och gett mig.« – Martin Luther,  Om en kristen människas frihet

Välkommen till en konferens där vi samlas omkring kyrkans helt unika och centrala budskap: evangelium om Jesus Kristus som erbjuder frihet för de förtryckta, befrielse för de fångna och förkunnar ett nådens år från Herren till människor som sliter under skuld och skam, ovisshet och oro.

Luther: Hur blir det då med den kristna efterföljelsen och goda gärningar?

»Detta är den kristna friheten: nämligen tron allena. Det innebär inte att vi går sysslolösa eller gör det som är ont, utan att vi inte behöver några gärningar för att uppnå rättfärdigheten och saligheten hos Gud. Då flödar kärlek och lust till Gud fram ur tron och ur kärleken ett otvunget, villigt och glatt liv, som vill tjäna sin nästa fritt och för intet. Syftet med en kristen människas goda gärningar är att i friheten tjäna andra människor och vara till nytta för dem. Detta är ett sant kristet liv. Då blir tron med glädje verksam i kärlek som Paulus lär i Galaterbrevet.« – Martin Luther, Om en kristen människas frihet

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. (Gal 5:1)

MEDVERKANDE

(Alla internationella talare tolkas till svenska)

Magnus Persson, nationell inspiratör inom EFS Riks och präst i Hammarbykyrkan. Driver RE:FORMERA – nätverk och tankesmedja för evangelisk helkyrklighet. 

Chad Bird, teolog, predikant och författare som driver podcasten 40 minutes in the Old Testament.

Sara Nilsson Edström, präst i Svenska kyrkan och församlingsherde i Gamla Uppsala församling.

Scott Keith, adjungerad professor i teologi, predikant, författare och executive director för 1517. Driver podcasten The Thinking Fellows. 

Elin Liljero Eriksson, journalist och skriver regelbundet för flera av Sveriges stora livsstilsmagasin, författare till två uppmärksammade böcker om samtidens utmaningar och har stort engagemang i hennes hemförsamling S:ta Clara kyrka. 

Eric Sorensen, assisterande pastor i Hillside Lutheran Brethren Church och leder församlingsplanteringen Epiphany Lutheran Church på Manhattan i New York City. 

Daniel Emery Price, predikant, författare och executive director för Christ Hold Fast. Driver podcasten 30 minutes in the New Testament.  

TBA: Fler medverkande presenteras efterhand

 

PROGRAM

FREDAG 8 MAJ  

14:00 – 17:00 Ledarseminarium för präster, pastorer och predikanter: »Förkunnelse som skapar frihet och inte fångenskap – om att predika ett glädjebud för de fattiga, befrielse för de fångna och förkunna ett nådens år från Herren (Luk 4:18-19)«

17:00 – 18:00 Livepodd med 1517 och The Thinking fellows.

Kostnad: 250kr. Anmälan krävs – görs nedan.

19:00 Öppet kvällsmöte med Daniel Emery Price (Christ Hold Fast, 1517) och lovsångsteamet. Ingen kostnad. Ingen anmälan krävs.

LÖRDAG 9 MAJ 

09:30-10:00 Bön och lovsång

10:00-10:30 Session 1:

Magnus Persson

10:30-11.00 Session 2:

Chad Bird

11:00-11:30 Kaffe

11:30-12:00 Session 3:

Panelsamtal med flera gäster under temat »Frihet vadå? Frihet från vad och till vad?« 

12:00-12:30 Session 4:

Scott Keith

12:30-14:00 Lunch på stan

14:00-14:30 Session 5:

Sara Nilsson Edström

14:30-15:00 Session 6:

Eric Sorensen

15:00-15:30 Kaffe

15:30-16:00 Session 7:

Avslutning med flera medverkande 

Detaljer

  • Fredag den 8 maj 14:00-18:00 LEDARSEMINARIE & LIVEPODD. Kostnad: 250kr. Anmälan krävs.
  • Fredag den 8 maj 19:00 ÖPPET KVÄLLSMÖTE. Ingen kostnad och ingen anmälan krävs.
  • Lördag den 9 maj 10:00-16:00 KONFERENSDAG. Ingen kostnad. Anmälan krävs.

Arrangörer

EFS
RE:FORMERA
BUDBÄRAREN
S:TA CLARA KYRKA
1517

 

Anmälan

Plats

S:ta Clara kyrka
Klara Östrakyrkogata 7-9
Stockholm, 1152 Sverige

PRESENTATION AV MEDVERKANDE

Magnus Persson är initiativtagare och värd för konferensen. Han är pingstpastorn som gjort en uppmärksammad resa till att bli luthersk präst. En av de böcker som han framhåller som initialt grundande för hans teologiska upptäcktsresa var just »Om en kristen människas frihet«. Idag arbetar han som präst i Hammarbykyrkan och inspiratör inom EFS – en missionsrörelse inom Svenska kyrkan med bland annat uppdrag att utveckla och inspirera till nya och fördjupade samverkansformer mellan Svenska kyrkan och EFS. Han driver arbetet med RE:FORMERA och skriver regelbundet i olika forum. Hans bok »Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken« (2017) är den första i en serie av böcker där han tar sig an vad kallar för »reformatorisk helkyrklighet«.

Chad Bird är en mycket uppskattad författare och talare. Han har tjänat som både pastor och professor och föreläser bland annat i Gamla Testamentets teologi samt Hebreiska. Han skriver för bloggarna 1517 och Mockingbird samt har podcasten 40 Minutes in the Old Testament. Chad är en flitig författare till flera böcker bland annat Night Driving, Your God Is Too Glorious och Upside-Down Spirituality. Chad och hans hustru Stacy har fyra barn och två barnbarn. De lever och njuter livet i Texas Hill Country.

Sara Nilsson Edström är församlingsherde i Svenska kyrkan, Gamla Uppsala församling. En historisk plats som ursprungligen var Svearikets kungasäte och religiösa hjärtpunkt. När svearna kristnades så revs hednatemplet på denna plats och i dess ställe byggdes det som 1164 kom att bli domkyrka i Sveriges första ärkestift. Sara har varit präst i sexton år och arbetat i flera församlingar i stiftet. Hon kommer från Övik och växte upp i ett ekumeniskt präglat hem. Idag är hon tydligt rotad i Svenska kyrkan och längtar efter att berättelsen om Jesus ska få större plats i kyrkan. Hon hoppas att vi ska hitta tillbaka till glädjen och frimodigheten i tron och drömmer om se en levande kyrka blomstra och växa. ”Jag brinner för att tron ska vara på riktigt och tas på allvar i vår kyrka, att inte kyrkan ska tappa bort sin identitet.” Hon tror mötesplatser och konferenser likt denna är viktiga: ”I våra olika församlingar står vi inför viktiga vägval och stora utmaningar. Vi behöver hitta vägar framåt och samtidigt fördjupas i vår identitet som kyrka. I denna process behöver vi ta hjälp av varandra, inspireras av varandra, be och fira gudstjänst tillsammans.”

Dr. Scott Keith är Executive Director för 1517 och Adjunct Professor of Theology vid Concordia University, Irvine. Han driver podcasten The Thinking Fellows och bloggar regelbundet för 1517 och Christ Hold Fast. Han är författare till boken Being Dad: Father as a Picture of God’s Grace. Han har doktorerat vid Foundation House Oxford.

Elin Liljero Eriksson är frilansjournalist och skriver regelbundet för olika livsstilsmagasin som Svenska Dagbladets Perfect Guide, Damernas Värld, Femina och ELLE. Numera även författare till två uppmärksammade böcker som berör aktuella utmaningar i samtiden, »Underbara krångliga vänskap: ta hand om dina livsnödvändiga vänskapsrelationer« (2018) och »Låt oss prata om att ses IRL: att uppleva varandra i en digital samtid« (2019) som hade release innan jul och blivit en bästsäljare. Hennes många år av journalistiska erfarenhet av det nära mötet med uppmärksammade människor i populärkulturen i kombination med hennes stora engagemang i sin församling S:ta Clara kyrka, gör henne till en spännande röst att lyssna till om samtidens sökande efter verklig frihet.

Erick Sorensen är assisterande pastor i Hillside Lutheran Brethren Church i New Jersey och leder församlingsplanteringen Epiphany Lutheran Church mitt på Manhattan, New York City. Han är gift med Melissa och tillsammans har de tre söner. Han är medförfattare till böckerna The Sinner/Saint Devotional och Scandalous Stories: A sort of commentary on the parables och hörs varje vecka i podcasten 30 Minutes in the New Testament.

Daniel Emery Price är Director för Christ Hold Fast och samarbetar med 1517. Han är en uppskattad förkunnare och konferenstalare. Tillsammans med Chad Bird har han podcasten 40 Minutes in the Old Testament och tillsammans med Erick Sorensen 30 Minutes in the New Testament som han även skrivit boken Scandalous Stories: A Sort-of Commentary on Parables tillsammans med. Han har tidigare tjänat som både pastor och lovsångsledare

TBA: Fler medverkande presenteras efterhand.