TANKAR UNDER FASTAN DAG 21

 

»Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk« (1 Thess 5:16-24) 

 

ATT BE UTAN UPPEHÅLL OCH LÅTA GUD VERKA 

 

Be utan uppehåll. Tacka Gud i allt. Släck inte Anden. Behåll det goda. Håll dig bort från det onda. Fridens Gud ska själv helga dig. Han är trofast. Han har kallat dig. Han ska också utföra sitt verk. 

 

Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få leva denna dag i RANNSAKAN inför ditt ansikte. ROTA mig i din nåd och RIKTA mig till din ära. Hjälp mig att finna RO i din närvaro, hitta RYTMEN i ditt sällskap och RUSTA mig för ditt uppdrag. Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och före oss till det eviga livet. Amen.