I morgonens personliga andakt lägger vi en god grund för den gryende dagen. Det är klokt att ordna det så för sig att se till att Jesus är den förste som man möter och lyssnar till när man stigit upp. Ingen annan uppgift kan vara viktigare och inga andra intryck från nyheter, morgontidningar eller sociala medier bör ges något företräde och därigenom förmånen att slå an grundtonen för dagen. Luther gav rådet: »Det är gott om man låter bönen vara det första man gör på morgonen och det sista man gör på kvällen«.

 

För att lyckas med denna föresats behöver man skapa goda rutiner och ordningar, såväl som att skaffa sig bra hjälpmedel. Alla som försökt vet vilken kamp det kan vara att få till ett meningsfullt och regelbundet andaktsliv med bön och bibelläsning. Att följa en etablerad och nedskriven böneordning från tex Psalmboken eller Tidegärden kan vara en god hjälp. En andaktsbok som hjälper en med en god rytm för bibelläsningen med korta utläggningar och kommentarer är ett mycket värdefullt stöd. Inte en bok man läser istället för Bibeln utan välj en bok som blir ett hjälpmedel att faktiskt läsa och tränga in i Bibeln, i någon form av god ordning. Det kan vara kronologiskt eller bok för bok.

 

Just nu använder jag själv andaktsboken »Kyrkoårets vardag« av den gamle Skarabiskopen Sven Danell (1903-1981). I den följer han kyrkoårets teman och texter där han fortsätter brodera ut söndagarnas tema dag för dag under veckodagarna. I dagens andakt skriver han just om vikten av bibelläsningen:

 

Det går inte i längden att nära sin själ genom urklipp ur Bibeln. Många människor har specialiserat sig på Första Korinterbrevets trettonde kapitel, som om det vore nog att leva på. Kanske känns det tilltalande att Jesu namn inte står nämnt där. Men så länge man inte fattat att varje rad i denna kärlekens höga visa handlar om Jesus, är dess underbara strofer ingenting annat än en ljudande malm och en klingande cymbal. Andra klipper ut Bergspredikan ur dess bibliska sammanhang och säger att de därmed har försäkrat sig om det väsentliga i Bibeln. Men Bergspredikan utan Kristus är som segel utan vind, som en bäck utan vatten, som en kropp utan liv.