TANKAR UNDER FASTAN DAG 23

 

»I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.« (Ps 31:6)

 

Herre, i dina händer lägger jag mitt liv.

Detta är min enda tröst; 

att jag med kropp och själ, 

och i liv och död, 

inte tillhör mig själv, 

utan att jag är min trogne 

Frälsare Jesu Kristi egendom.

För han har med sitt dyrbara blod 

betalt för alla mina synder,

och frälst mig från syndens, 

djävulens och dödens makt.

Gud, jag är ditt barn. 

Gud, du är min fader.

 

I mina öppna händer 

tar jag emot denna nya dag, 

och allt vad den bär, 

som en god gåva från dig Herre.

För du Herre, bevarar mig så, 

att förutan din goda fadersvilja, 

kan inte ett hårstrå falla från mitt huvud. 

Ja, du bevarar mig på så sätt, 

att allt måste tjäna 

mitt eviga väl och din ära. 

Du helige Ande förvissar 

mig om det eviga livet, 

och gör mig villig att med glädje 

leva och lida för Kristus. 

Genom Guds nåd till Guds ära. 

Amen.