TANKAR UNDER FASTAN DAG 8

 

»Det fanns en period i mitt liv, när jag ville hålla det hemligt vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig, och varje dag blev en missräkning« (Ps 32:3 Nya Levande Bibeln)

 

Gud vill möta och hjälpa oss där vi är, inte där vi tycker att vi borde vara. Sådana som vi är och inte dem vi önskar eller låtsas vara. Vi har ett behov att komma inför Gud utan att redigera bilden av oss själva eller censurera våra hjärtans tankar. Ingenting kan bli sämre för att att vi säger det till Jesus. Det är ingen ny information för honom, något som vi behöver berätta för att han ska veta, men det öppnar upp stängda dörrar och ger honom tillträde till vårt innersta.

 

Att säga precis som det är kan vara smärtsamt och kan upplevas farligt i vissa typer av relationer. Vi ger ifrån oss information som skulle kunna användas för att skada oss. Det kan kännas skamligt och uppfattas som att vi slår fast vår brist och tar på oss skulden. Att det då inte längre finns något utrymme att förhandla sig ur situationen utan att behöva tappa ansiktet. Vi tycks vara präglade av polisfilmernas värld där vi är vana vid att höra: »You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law«

 

Så kan vi naturligtvis känna i mellanmänskliga relationer men med Jesus är det annorlunda. När han kallar oss till gemenskap så är det inte runt ett förhandlingsbord där vi ska försöka få till en förlikning. Han bjuder oss till en måltidsgemenskap vid försoningens bord där han »tar emot syndare och äter med dem« (Luk 15:2). Jesus kallar oss till en gemenskap som är byggd på nåd och sanning, bekännelse och förlåtelse. Han är vår vän och broder. Jesus är vår överstepräst som bringar försoning för oss. Han har gått i döden för oss och offrat sig själv för våra synder. I Hebreerbrevets fjärde kapitel, episteltexten från första söndagen i fastan, kan vi läsa om honom: 

 

»Ingen kan dölja något för Gud. Han vet allt om alla. Och inför honom måste vi en gång stå till svars för det vi har gjort… (men) vi har en överstepräst (Jesus, Guds Son) som förstår våra svagheter, eftersom han själv har blivit frestad på alla sätt precis som vi, men utan att någonsin synda. Vi kan därför utan minsta rädsla komma till Gud när vi råkar i svårigheter, och lita på att han i sin godhet förlåter oss och ger oss den hjälp vi behöver« (Heb 4:13-16 Nya Levande Bibeln). 

 

Därför är min enkla utmaning till dig idag: tala med Jesus, säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår. 

 

Vilken vän vi har i Jesus,
trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas,
vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro,
glömmer att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om igen.

 

Har du sorger och bekymmer,
är du modlös, trött och svag,
Jesus hjälper dig att bära
dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar
ser vår ångest och vår nöd.
Den som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.

 

Är du bitter och besviken,
har ditt hjärta djupa sår,
säg till Jesus vad du känner,
våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga
i sin egen kropp en gång
älskar oss och ger oss vila,
tänder hopp och föder sång.

(Svenska psalmboken nr 48)