“Det är Jesus som är grejen” så brukar biskop Andreas Holmberg i Stockholms stift säga som idag gästar oss i Re:formera-podden.

Men kan Svenska kyrkan ibland tappa den självklarheten i strävan efter att möta människor? Det blir ett ärligt samtal om Svenska kyrkan, EFS, längtan efter helkyrklighet och att omfamna olika spirituella uttryck. Biskpp Andreas är egentligen själva sinnebilden för helkyrklighet inkarnerad i kött och blod. Han kallar sig själv för en teologisk hybrid. Sprungen ur en högkyrklig miljö med ett gudstjänstliv med rik liturgi, mötte han under sin prästutbildning på Johannelund den lågkyrkliga traditionen med innerlighet och stort lekmannaengagemang. Han har själv sagt: – Olikheterna är som syskon i en familj, som blommorna i samma bukett. I buketten finns också den ignatianska spiritualiteten samt starka influenser från den ekumeniska rörelsen. Jag är präst i en evangelisk-luthersk kyrka, men bär ekumeniken i mig och känner mig i många avseende som det jag i avhandlingen kallar pankristen.

Om detta och mycket mer talar vi i dagens avsnitt. God lyssning!

LYSSNA HÄR: