TANKAR UNDER FASTAN DAG 16 

 

Jesuitprästen Fr James Martin SJ, har med glimten i ögat – men ack så träffsäkert – redan 2012 formulerat en ny eller alternativ version av Sinnesrobönen. Jag blev berörd av den och gjorde en snabb översättning nu på morgonen, som helt säkert både kan och behöver förbättras. Här är en bön som verkligen går i fastetidens anda och därför med fördel kan bedjas av oss alla.  

 

Gud, ge mig sinnesro

att acceptera de människor jag inte kan förändra,

vilket är i stort sett alla,

eftersom jag uppenbarligen inte är du, Gud.

Åtminstone inte sista gången jag kollade.

 

Och medan du ändå håller på med det, Gud,

var snäll och ge mig modet

att istället ändra på vad jag behöver förändra hos mig själv,

vilket uppriktigt sagt är ganska mycket, eftersom det återigen

står klart att jag inte är du, vilket betyder att jag inte är perfekt.

Det är bättre för mig att fokusera på förändring hos mig själv

än att oroa mig för och vara upptagen med att förändra andra,

eftersom du utan tvekan kommer ihåg vad jag tidigare sa,

att jag i mig själv inte kan förändra någon annan ändå.

 

Till sist, ge mig visdom att bara hålla käften, 

när jag tror att jag är väldigt mycket smartare än alla andra i rummet, 

att ingen vet vad de pratar om förutom mig, eller att jag ensam har alla svar.

I grund och botten, Gud, ge mig visdom att komma ihåg att jag inte är du.

Amen.

 

God, grant me the serenity
to accept the people I cannot change,
which is pretty much everyone,
since I’m clearly not you, God.
At least not the last time I checked.

And while you’re at it, God,
please give me the courage
to change what I need to change about myself,
which is frankly a lot, since, once again,
I’m not you, which means I’m not perfect.
It’s better for me to focus on changing myself
than to worry about changing other people,
who, as you’ll no doubt remember me saying,
I can’t change anyway.

Finally, give me the wisdom to just shut up
whenever I think that I’m clearly smarter
than everyone else in the room,
that no one knows what they’re talking about except me,
or that I alone have all the answers.

Basically, God,
grant me the wisdom
to remember that I’m
not you.

Amen