Det var några dagar sedan jag uppdaterade eller skrev något här. Hoppas du fått med dig vår podcast som kommer ut varje vecka, du hittar den här. Imorgon kommer en text under vinjetten EFTERSNACK som bygger på de två senaste podd-avsnitten om EFS och Svenska kyrkan. Annars har det blivit en hel del skrivande på annat håll. Jag har den senaste tiden bland annat gjort en svensk översättning på Martin Luthers så kallade Pestbrev. Det kommer publiceras i juni av Johannelund Teologiska Högskola i samarbete med Budbäraren. För Budbärarens räkning har jag skrivit två större artiklar, en om biskop emeritus Carl Axel Aurelius med rubriken Biskopen och Luther, som du kan läsa här nedan. Den andra artikeln har temat Är det väl med din själ? och är en intervju om själavård med Berth Löndahl, som bland annat varit kyrkoherde i Bunkeflo Strandkyrka i nästan 40 år. Den finns att läsa i nästa nummer av Budbäraren som blir årets stora sommarnummer.

 

Utöver detta så har jag bidragit med ett kapitel till en ny Roseniusbok som EFS ger ut till sommaren. Sedan skriver jag på mina egna två böcker, varav en kommer ut i slutet av sommaren och den andra innan jul. Den första är en sammanställning av en uppskattad predikoserie som jag undervisat land och rike runt i kyrkor och kapell. Det är en utläggning av Jesajas sjätte kapitel och handlar om hur den unge profeten går från krossad till kallad, från förtvivlad till förvandlad, från »ve mig jag förgås« till »här är jag sänd mig«. Boken är av ett kortare format och ingår i serien Ut:rusta med arbetstiteln Som ringar på vattnet – om nådens rörelsemönster. Det andra bokprojektet har jag jobbat med från och till och är lite mer omfattande. Det är uppföljaren till min debutbok Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken i Re:formera serien (som nu dessutom trycks upp och utkommer i sin andra upplaga). Denna andra del i serien handlar om kyrkans första kännetecken: Ordet – om kyrkans förkunnelse.

 

Till skrivandet den senaste tiden hör även en text om olika nattvardssyn som finns i våra olika kyrkosamfund och ett klargörande om den evangelisk-lutherska uppfattningen och praktiken. Det är ett inlägg i det pågående samtalet om nattvardsfirande i tidningen Dagen och du kan läsa det här. Till detta kommer även ett mer långsiktigt arbete där jag håller på att sätta ihop en arbetsgrupp som ska jobba fram och erbjuda en »predikoverkstad« för präster och predikanter. Målet är att kunna betjäna dessa med hjälpmedel i predikoförberedelserna i både text- och videoformat. Vi kommer behandla alla kyrkoårets söndagar utifrån fyra perspektiv: temat, texten, tolkningen och tillämpningen. Detta är utmanande och det återstår att se hur det blir när vi väl kan presentera en pilotversion av det. Håll utkik!

 

Nåväl, låt mig avrunda. För mig är skrivande något oerhört stimulerande som hjälper mig att bearbeta och konkretisera tankar genom att formulera dem i skrift. Jag ser det som en stor förmån att få möjligheten och förtroendet att arbeta så pass mycket med texter, att få ägna en del tid åt att både studera och skriva. Nedan kan du läsa min text om Biskopen och Luther från senaste numret av Budbäraren.