TANKAR UNDER FASTAN DAG 5

 

»Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet« (2 Kor 13:5).

 

Den plötsliga prövningen kan uppenbara att vårt sätt att leva är ohållbart. Det heter att tillfället gör tjuven, men det är snarare så att tillfället avslöjar tjuven. Det som hela tiden funnits där kommer upp till ytan när prövningen kommer. Varje prov har egentligen detta syfte: att ge insikt om vårt verkliga tillstånd. Bilprovningen ger besked om bilens tillförlitlighet. Blodprovet kan visa att något fattas vår hälsa. Resultatet av proven i skolan visar om kunskapen har fastnat. I trons vandring prövas vår bekännelse, det visar sig om den har någon bäring i verkligheten.

 

Fastan kan betraktas som en självvald och planerad prövning. En regisserad rannsakan av vårt liv inför Gud ansikte. Man bör därför inte se fastan som ett krav utan som en gudagiven möjlighet att få stanna upp och utvärdera sitt liv. Fastan kommer som en öppen glänta av ljus i den annars så snåriga tillvaron. Den bjuder oss att ta ett steg åt sidan och för en tid avskilja oss från det som distraherar och så att destruktiva livsmönster kan avslöjas.

 

Där avslöjas vår bräcklighet och syndfullhet, men framför allt uppenbaras den nåd och barmhärtighet som flödar från honom som bar korset för oss. Med honom får vår gamla människa dö och vi uppstår som nya människor. Liksom Anden drev Sonen ut i öknen, så låter han oss få gå igenom prövningar av olika slag. Men medan vi ofta faller i prövningens stund, så uthärdade Sonen prövningen och var fullkomlig i sin lydnad för Fadern.

 

Även när prövningen påvisar vår brist och leder till fall, så har den blivit till räddning. Då inser vi nämligen vårt behov av att ta vår tillflykt till honom som för vår skull stod fast i prövningens stund. Han blev frestad i allt liksom vi, men var utan synd. Därför är den synd som besegrat oss besegrad av Jesus Kristus. Den rätta fastan leder därför alltid fram till dessa insikter: vi är syndare – han är syndfri – vi är förlorade – han är frälsaren – vi är fördömda – han är den som frikänner, förlåter och förvandlar.