TANKAR UNDER FASTAN DAG 11

 

»Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått« (Kol 2:6-7) 

 

Mina tankar här följer till viss grad samma struktur som vi använder för våra digitala andakter på EFS Facebook under fastetiden. Förra veckans tema var »Rannsakan inför Guds ansikte« och denna vecka fortsätter vi med »Rotad i Guds ord«.

 

Under tider av fasta och rannsakan förflyttas vår blick bort från det ytliga och vår uppmärksamhet riktas mot det fördolda livet. Vi tränger under ytan för att gå till roten med saker och ting. Det är själva innebörden av ordet radikal, som kommer av det latinska radix, som betyder just rot – att gå till roten, att gå till botten med saker och ting. Radikal betyder alltså inte extrem utan någon som är grundlig och grundad till motsats mot att vara ytlig.  

 

Rötter är osynliga men helt avgörande. Jesus talar vid ett annat tillfälle om vad som sker med tron när den inte har rötter. Han säger att det finns dem som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men tron är inte rotad och därför tror han bara för en tid. När han sedan möter prövning och lidande eller förföljelse för just ordets skull så kommer han genast på fall (Matt 13:20-21). 

 

Rötter handlar kortfattat om tre ting: om ursprung, om det fäste som håller något fast och grundat och slutligen om den förbindelse genom vilket en levande organism får näring och tillväxt. Låt oss idag helt kort titta på det första perspektivet utifrån temat om vad det innebär att vara rotad i Guds ord.   

 

Guds ord är ursprunget till vår tro. 

Idag är det väldigt populärt med släktforskning, att söka sina rötter för att förstå var man kommer ifrån och få en bättre bild av vem man är. Jag är ju inte en isolerad företeelse och inte en produkt av mig själv. Att jag är den jag är är ju till stor del ett resultat av arv och miljö. 

 

Att slå fast sin identitet är av största vikt. Att veta vem man är. Vad är min identitet som troende. Vem är jag i Guds ögon? Hur ser han på mig? Här handlar det inte om skapa en bild av sig själv utan bli rotad i bibelns bild av mig. Bibeln säger att jag är förlåten och frikänd, rättfärdig och helig, att jag är Guds älskade barn. Men tittar jag på mig själv så kanske jag varken ser eller upplever något av detta – utan snarare motsatsen. Hur ska jag kunna tro på något som jag inte kan se? 

 

Bibeln tar upp just detta och säger tydligt att »Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser« (Heb 11:1). Hur får man då en sådan tro?

 

Tron är inte ett verk av oss själva. Luther säger: »Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron«. 

 

Paulus säger att tron uppkommer av hörande, hörandet av Guds ord (Rom 10:17). Med andra ord skulle vi kunna säga att tron har sitt ursprung i Guds ord. Guds ord skapar tro. När vi ser ett träd så kan vi vara säkra på att det finns rötter. När vi ser en växt så vet vi att det är resultatet av ett frö. På samma sätt vet vi att där det finns tro så är anledningen Guds ord. Jesus talar om Guds ord som den säd som blir sådd i hjärtat och producerar tron. För Guds ord är levande och verksamt. 

 

Men när vi talar om Guds ord så talar vi inte bara bokstäverna i en bok i allmänhet, utan han som är det Levande Ordet, han som är hela Bibelns kärna och stjärna: Jesus Kristus. Hebreerbrevets författare uppmanar därför: »låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare« (Heb 12:2)

 

Upphovsman är ett begrepp som vi ofta hör i dessa Melodifestivaltider. De nämns kortfattat innan varje bidrag men syns inte lika mycket som artisten som framför låten. Men utan kompositören hade det inte funnits någon text och melodi att framföra. Bakom artisten står upphovsmannen till bidraget – artisten framför bara det som upphovsmannen skapat. Upphovsmannen bakom och ursprunget till vår tro är Jesus själv. Han är själva roten för vår tro. Det finns de som säger att det var lärjungarnas starka och intensiva tro som skapade Jesu uppståndelse, men det var snarare Jesu uppståndelse som skapade lärjungarnas starka tro.  

 

Vill du ha tro eller önskar att din tro ska växa sig starkare, kan du inte börja med tron. Ingen får tro av att höra om tro, det leder snarare bara till otro och tvivel på sin tro. Vill du ha tro ska du börja med Guds ord. Ju mer du får se och höra Jesus desto mer väcks och växer tron i dig.