LITURGI OCH KÄNSLOR

LITURGI OCH KÄNSLOR

»Kristendom är inte främst fromma stämningar och upplevelser, utan en fullt real förbindelse med Frälsaren, oavsett känsloläge. Kyrkans liturgi är påfallande ointresserad av människans känslor, men sysslar desto mera med Guds ära och härlighet.« +Bo Giertz (biskop i...