SPEGEL, SPEGEL, SÄG MIG…

SPEGEL, SPEGEL, SÄG MIG…

TANKAR UNDER FASTAN DAG 5   »Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet« (2 Kor 13:5).   Den plötsliga prövningen kan uppenbara att vårt sätt att leva är...