DEN GODA SORGEN

DEN GODA SORGEN

TANKAR UNDR FASTAN DAG 6     »Men nu gläder jag mig, inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar...