FRIGÖRA UTRYMME

FRIGÖRA UTRYMME

TANKAR UNDER FASTAN DAG 2    »Han förde mig ut på rymlig plats« (Ps 18:20)   Vad innebär det att fasta? Tillåt mig att använda en vardaglig bild som säkert flera kan känna igen sig i, trots det seriösa ämnet. Vid ett tillfälle tog jag emot en notis att en...