FALL FRAMÅT

FALL FRAMÅT

TANKAR UNDER FASTAN DAG 27    »Om han faller ramlar han inte, för Herren håller hans hand« (Ps 37:24)    Mer än halvvägs in i fastan har du kanske tappat sugen. Besvikelsen över din egen insats och den uteblivna utdelningen har gjort dig besviken. Fastetiden...
TVÄTTA HÄNDERNA vs KNÄPPA HÄNDERNA

TVÄTTA HÄNDERNA vs KNÄPPA HÄNDERNA

TANKAR UNDER FASTAN DAG 26   »Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor« (1 Tim 2:1)   Rubriken ska naturligtvis inte förstås som att man inte kan eller bör göra båda delar. Jag är snarare fascinerad över hur vi...
LYFTA ELLER LANDA?

LYFTA ELLER LANDA?

TANKAR UNDER FASTAN DAG 25   »Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus,  de lovar dig ständigt. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har...
JAG ÖVERLÄMNAR MIG

JAG ÖVERLÄMNAR MIG

TANKAR UNDER FASTAN DAG 23   »I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.« (Ps 31:6)   Herre, i dina händer lägger jag mitt liv. Detta är min enda tröst;  att jag med kropp och själ,  och i liv och död,  inte tillhör mig...
HUNGER

HUNGER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 23   »Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort« (Luk 1:54)   När man följer Jesus på fastans väg ut i den karga öknen blir man hungrig. Och detta är en av fastans uppgifter – att väcka hungern – en...
HERRE, LÄR OSS ATT BE

HERRE, LÄR OSS ATT BE

TANKAR UNDER FASTAN DAG 22   »En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga: Fader, låt...