SALIGA VISSHET, LJUVLIGA RO

SALIGA VISSHET, LJUVLIGA RO

TANKAR UNDER FASTAN DAG 20   Vi har nått halvvägs i fastan och det slår mig hur snabbt 20 dagar + tre söndagar går. Det känns bara som ett ögonblick sedan det var Askonsdag och 40 långa dagar av rannsakan, reflektion och rustning låg orörda framför oss. På söndag...