LYFTA ELLER LANDA?

LYFTA ELLER LANDA?

TANKAR UNDER FASTAN DAG 25   »Sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus,  de lovar dig ständigt. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har...