FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

FÖRUTBEREDDA GÄRNINGAR

TANKAR UNDER FASTAN DAG 33   »Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.« (Rom 8:28)    »Det kommer alltid finnas situationer då vi undrar var Gud är och vad han gör i tider av ondska och lidande. För...