JAG ÖVERLÄMNAR MIG

JAG ÖVERLÄMNAR MIG

TANKAR UNDER FASTAN DAG 23   »I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.« (Ps 31:6)   Herre, i dina händer lägger jag mitt liv. Detta är min enda tröst;  att jag med kropp och själ,  och i liv och död,  inte tillhör mig...