(T)RO

(T)RO

TANKAR UNDER FASTAN DAG 19    »Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen« (Joh 16:33)   Det kristna livet är en kamp. Vi måste förstå att vi har en fiende. Men det är ingen...