RENSA TEMPLET

RENSA TEMPLET

TANKAR UNDER FASTAN DAG 35   »Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd.« (Mark 4:18-19)   »När...