UPPHOVSMANNEN

UPPHOVSMANNEN

TANKAR UNDER FASTAN DAG 11   »Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått« (Kol 2:6-7)    Mina tankar här följer till viss grad samma struktur som vi...