FALLA ISÄR ELLER FALLA PÅ PLATS?

FALLA ISÄR ELLER FALLA PÅ PLATS?

TANKAR UNDER FASTAN DAG 30   »Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”« (2 Kor 12:8-9)    Ibland läser man en enkel text på Facebook och den griper...