TVÄTTA HÄNDERNA vs KNÄPPA HÄNDERNA

TVÄTTA HÄNDERNA vs KNÄPPA HÄNDERNA

TANKAR UNDER FASTAN DAG 26   »Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor« (1 Tim 2:1)   Rubriken ska naturligtvis inte förstås som att man inte kan eller bör göra båda delar. Jag är snarare fascinerad över hur vi...