DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

DET GÖR ONT NÄR ILLUSIONER SPRICKER

TANKAR UNDER FASTAN DAG 36   »Jesus sade till dem: ”Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till Galileen.” Då sade Petrus till honom: ”Även om...