LOV OCH PRIS UNDER LIDANDE OCH PRESS

LOV OCH PRIS UNDER LIDANDE OCH PRESS

TANKAR UNDER FASTAN DAG 28   »Men du, Herre, är inte långt borta! Du min styrka, skynda till min hjälp! Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld! Fräls mig från lejonets gap och vildoxarnas horn! Du bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina...